Hanna Carlid

Ekonomichef – Administration och service

Några av mina kollegor